Logo
E-Bülten Kayıt

Haberler

nokta

ZEYTİNYAĞI PAZARINDA LİDERİZ

Aralık 2009


ZEYTİNYAĞI PAZARINDA LİDERİZ

1. Bize şu andaki görevinizden söz edebilir misiniz?

Anadolu Grubu bünyesindeki  Ana Gıda Şirketinin pazarlama müdürüyüm. Ekim 2008 itibariyle Anadolu Grubu’nun Komili zeytinyağı markasını satın almasıyla birlikte Ana Gıda’ya katıldım ve tüm markalardan sorumlu olarak çalışıyorum. Bünyemizde  Komili, Kırlangıç ve S.Ömer Madra zeytinyağı markaları var. 

2. Genel Zeytinyağı Pazarı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ülkemizde son yıllarda yeni dikilen ağaçlarla 150 milyon adet civarında  zeytin ağacı vardır. Bu ağaçlardan 107 milyon adedi meyve vermekte ve hasatı yapılmaktadır.  2008-2009 yılı zeytinyağı rekolte gerçekleşmesi 130.000 tondur. 2009-2010 sezonu zeytinyağı rekoltesinin  %15 artarak 150.000 ton civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

UZZK’nın Ekim 2009 tahminine göre;

Türkiye 2008/2009 Gerçekleşmesi:

Toplam          130.000 ton üretim

İç Piyasa         90.000 ton

İhracat           23.000 ton

Devir  17.000 ton

İç piyasa tüketimi olan 90.000 tonun yarısı ambalajlanıp perakendede  tüketilmiştir. Diğer yarısı ise iki şekilde gerçekleşmiştir. İlki, üreticilerin kendi tüketimleri, ikincisi ise  kayıt dışı olarak kabul edilen büyük bölümdür. Zeytinyağ pazarının gelişim potansiyeli çok fazla olmasına rağmen geçen yıllarda yeterince tüketim sağlanamamıştır. Bunun ana nedenleri arasında;

*        Diğer hızlı tüketim pazarlarıyla karşılaştırıldığında tüketicilere iletişimin yeterince yapılamaması ve sınırlı yapılan iletişimin sürekliliğinin olmaması.

*      Ülkemizdeki zeytinyağ üretiminin % 40’ının açık olarak satılması ve kayıt dışılık.

*        Tüketicilerin zeytinyağ fiyatlarını diğer sıvı yağlar karşısında daha pahalı bulmasından dolayı tüketimin sınırlı kalması.

3. Zeytinyağı pazarının lideri olarak perakende pazarındaki pazar paylarınız nedir?

Nielsen’ın ölçtüğü perakende zeytinyağı pazarının Komili olarak lideriyiz. Cirosal bazda, Komili %25 ile pazar lideri ve Kırlangıç markamızın pazar payı ise %7. Toplamda %32 ile Ana Gıda olarak zeytinyağı pazarının lideri durumundayız.

4. Komili’nin son projeleri nelerdir? Bilgi verebilir misiniz?

Bildiğiniz üzere, Komili her zaman pazarın öncüsü olmuştur.  Lider marka olarak Komili, tüketicilere yönelik pazarlama stratejilerini hayata geçirmeye başlamıştır. Amaç, tüketicilere, zeytinyağını daha iyi tanıtıp, bilinçlendirerek, kullanımı arttırmak ve Ana Gıda’nın tüm markaları adına yeni tüketiciler kazandırmak. Bu kapsamda Aralık  2009 itibariyle Komili Zeytinyağı Relansmanı başlamıştır. Komili’nin her zaman pazara yenilikleri ilk sunan marka olduğunu biliyoruz ve Komili yeni görüntüsüyle zeytinyağı raflarındaki algılamayı çok net biçimde değiştirmeye başlayacaktır. Yeni şişesi ve yeni etiketleri ile pazara farklılık getirecektir. Ocak başı itibariyle de medya kampanyası başlayacaktır. Tüketicilerin çok hoşuna gidecek ve akılda kalıcı bir reklam kampanyası hazırladığımızı düşünüyoruz.

Pelin Ersoy BAYRAKTAR

ANA GIDA

Pazarlama Müdürü