Logo
E-Bülten Kayıt

Haberler

nokta

TÜRKİYE’DE ARICILIK SEKTÖRÜ

Ekim 2010


TÜRKİYE’DE ARICILIK SEKTÖRÜ

Türkiye'de arıcılık, çok eski yıllardan beri bir gelenek olarak sürdürülen sosyo-ekonomik bir faaliyettir. Türkiye sahip olduğu 4 milyon dolayındaki kovan varlığı ve 63 bin ton dolayındaki bal üretimi ile dünyada 3. ve 4. sıralarda yer alarak hem kovan varlığı hem de bal üretimi bakımından dünyanın en önemli ülkeleri arasındadır. Ancak bu önemli gelişmeye karşın, ülkemizde kovan başına ortalama bal üretimi 16 kg dolayında olup dünya ortalaması olan 20 kg'ın altındadır. Bununla birlikte, Türkiye'nin dünya bal ticaretinde %1.87'lik bir payla 10. sırada yer alışı sahip olunan kovan varlığı ve bal üretimiyle uyum sağlamamaktadır. Hem dünya bal ticaretindeki payımız hem de koloni başına bal üretimimiz dikkate alındığında, ülkemizin sahip olduğu mevcut arıcılık potansiyelinden yeteri kadar faydalanamadığımız ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan ülkemizde, bal dışında diğer arı ürünlerinin üretimi ve bal arılarının bitkisel üretimde yeterli tozlaşmanın sağlanması amacıyla kullanılmaları da yaygın değildir. Kovan başına bal üretiminin artırılması, bal üretimi yanında diğer arı ürünlerinin üretilmesi ve bal arılarının bitkisel üretimde daha yaygın kullanılması durumunda mevcut potansiyelimizi daha iyi değerlendireceğimiz açıktır. Ancak, ilkel ve geçit kovanlardan modern kovanlara geçişin büyük ölçüde tamamlanmış olması, koloni başına ortalama bal üretiminde bir miktar artışın sağlanması arıcılığımız için olumlu gelişmeler olarak sayılabilir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin 30 milyar dolar seviyesindeki tarım ürünleri pazarında bal sektörü, yaklaşık 300 milyon dolarlık büyüklüğe sahiptir. Buna karşı kovan başına bal üretimi Çin'de 33, Arjantin'de 40, Meksika'da 27, Kanada'da 64, Avustralya'da 55, Macaristan'da 40 kilogram civarındadır. Bu ülkeler aynı zamanda, dünyanın en çok bal ihraç eden ülkeleridir. Dünyada en çok bal ithal eden ülkeler ise; Almanya, ABD, Japonya, İngiltere, İtalya, İsviçre, Fransa, Avusturya ve diğer Avrupa ülkeleridir. Bu ülkelerden Almanya, yalnız başına Türkiye'nin bal üretiminden daha fazla bal ithal etmektedir. Çam orman alanları bakımından zengin olan ülkemizde üretilen çam balları, başta Almanya olmak üzere, AB ülkelerine ihraç edilmektedir. İhracat miktarı 2009'da yaklaşık 1000 tondur. Bunun 575 tonu süzme baldır. Türkiye dünyada yaklaşık %95 oranlarında tek üretici olduğu çam balı ile ihracatta büyük bir fırsata sahiptir. Türkiye arı nüfusu (koloni sayısı) olarak dünyada ilk 10 arasındadır. İhracat rakamlarımız doğrudan rekolteye bağlıdır. Kişi başına bal tüketimi Avrupa'da yılda 1,5 kilogram civarında iken Türkiye'de yılda 600 gram dolaylarında. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere zengin şorası, topraklarında yetişen endemik bitki oranının yüksekliği ve çam balı açısından dünyada neredeyse tek üretici konumu ile bir bal ülkesi olan Türkiye'de, bal tüketimi düşük seviyelerdedir. Kovan sayısı bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasında olan ülkemiz, hem 17 kilogram seviyelerinde olan kovan başı verimlilik hem de tüketim açısından yeterli düzeyde değildir. Türkiye'de ortalama kovan başı üretim 40 kilogramlara çıkarılabilir. Bu da ancak, arıcılarımızın öncelikle modern arıcılık teknikleri konusunda eğitilmesi ve böylelikle arıcılığın geliştirilmesiyle mümkündür. Temel Petek bu noktada teknolojik altyapısı ve konusundaki tecrübesi ile sektörünün öncülerinden olmayı sürdürmektedir. Modern arıcılık sektörünün ve arıcının dostu olan Temel Petek olarak, 1973 yılından bu yana uzman kadromuzla arıcılığın doğru, modern ve verimli biçimde yapılmasını sağlayarak arıcılık sektörüne ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Temel Petek,  İstanbul ve Muğla’daki  son teknoloji ile donatılmış 1200m2 üretim tesislerindeki çalışmalarıyla ve eğitimli uzman kadrosunun yarattığı verimlilikle Türkiye’nin temel petek üretiminde önemli rol oynamaktadır. Firmamız sadece petek imalatı ile değil, her türlü arıcılık malzemeleri ve fenni arıcılığımızın ihtiyaç duyduğu ilaçları arıcılarımızın hizmetine sunmaktadır. Modern arıcılık teknolojileri ve yılların deneyimi ile arıcılara hizmet veren Temel Petek olarak, arıcıları bilinçlendirmek ve sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla veterinerlik fakülteleriyle birlikte yürüttüğümüz ortak bilimsel araştırmaları kitap ve broşür olarak yayınlıyoruz, bu yolla modern arıcılık sektörünün gelişmesine önemli oranda katkı sağlıyoruz. Vizyonu, hedeşeri, yatırımları ve güçlü finansal yapısıyla Temel Petek, Türkiye'nin her bölgesine yayılan pazarlama ve satış ağının yanı sıra Avrupa başta olmak üzere, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetlere ihracat yapmayı sürdürmektedir. Temel Petek bu başarıları sayesinde ülkemizi uluslararası anlamda da temsil etmekte, yıl içinde birçok kez gerçekleşen yurtdışı fuarlarında yerini alarak ülkemizin arıcılık sektörünün vizyon kalitesini yükseltmektedir. Önümüzdeki yıllarda da sektörde edinmiş olduğumuz tecrübe ve profesyonel yatırımlarımız ile ülkemizi arıcılık konusunda dünya lideri yapmak yolunda üzerimize düşen görevleri gerçekleştireceğiz. Bu hedeşer doğrultusunda da yeni başarılara imza atacağız.

 Mehmet Özden Kimdir?

 Mehmet ÖZDEN, Kabataş Ticaret Lisesi’nin ardından Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde ön lisans eğitimini, sonrasında ise Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2006 yılında Doğan Holding bünyesinde bulunan Doğan Dış Tic. A. Ş. firmasında stajını tamamlayarak başladı. 2006 yılında Temel Petek Arıcılık Evi San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde Satış Sorumlusu olarak kariyerine devam etti. 2009 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra Temel Petek Arıcılık Evi San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde Pazarlama ve Satış Direktörü olarak atandı ve halen bu görevini yürütmektedir.