Logo
E-Bülten Kayıt

Haberler

nokta

SÜREÇ İYİLEŞTİRMEDE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Mayıs 2014


SÜREÇ İYİLEŞTİRMEDE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Süreç iyileştirme çalışmalarını farklı kriterlere göre sınıflandırmak mümkün. İlk sınıflandırma sürekliliğe göre olabilir. Sürekli iyileştirme bir metodolojinin kurum geneline yaygınlaştırılması ile yapılabilir. Burada belirli bir ekibi eğiterek iyileştirmelerin o ekip tarafından yapılması da bir ihtimal olmakla birlikte öncelikli tercih olmayacaktır. Sebeplerden bazıları, çoğu durumda belirli bir ekibin şirketin tamamı için yeterli olmaması, işin sahipleri tarafından bu ekiplere gösterilebilecek potansiyel direnç ve bu yöntemin gündelik işlerini yapan çalışanların gelişmelerini ve kendi işlerini sürekli iyileştirmelerini sağlayamaması olabilir. Bu durumda sürekli iyileştirme için yaygınlık önem taşımaktadır. İstenen sonuçların elde edilebilmesi, bunun sürekli olması ve kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesi için yapılması gereken bir çok şey olacaktır. Bunlar, şirket için doğru metodolojinin seçilmesi, bu metodolojinin uygun şekilde uyarlanması, bir yaygınlaştırma ve sürdürme planı çerçevesinde şirketin önceliklerine uygun proje yaratma, seçme ve önceliklendirme yöntemi, projelerin sürekli takibi, eğitim, koçluk gibi konular olabilir. Metodoloji olarak Yalın, Altı Sigma, WorkOut gibi metodolojilerden uygun olan veya bu metodolojilerin bir kombinasyonu seçilebilir. Her şirketin ihtiyacını doğru anlayıp; doğru metodolojilerin uygun bölümlerini şirket için kullanarak, şirkete özel metodolojiyi yaratmak, en iyi sonucu verecektir. Uyarlama gözden kaçırıldığında ise, araçlar faydalı dahi olsa istenen sonuçlar elde edilemeyebilecektir. Üretim ve hizmet sektörleri arasında bir farklılık yaratmamak, dokümantasyonu ve eğitimleri gereğinden ağır tutmak ciddi hatalar olabilir ve bir süre sonra “bu metodoloji bize göre değil” yorumları ile karşılaşılabilir veya altı ayda dünyanın değiştiği bir dönemde, altı aylık projelerle süreçleri iyileştirmeye çalışmak da sıkıntı yaratabilmektedir.

Şirketlerin bir sürekli iyileştirme metoduna sahip olması vazgeçilemez de olsa, bunu etkin bir şekilde yapabilmek çok da kolay değildir. Bu sebeple veya daha hızlı yol alınmasının, bazen de mevcut iş yapış şeklinin daha radikal sorgulanmasının gerekmesi nedeniyle, hızlı ve etkin yeniden yapılandırma çalışmalarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmalarda metodoloji yaygınlaştırması yapmadan, uzun süreli eğitimler vermeden, genelde çekirdek bir ekip tarafından önce durum tespiti yapılır daha sonra da gelecekte olması istenen durum belirlenir ve devreye alınır. En önemli avantaj, hızlı ve radikal değişikliklerin hayata geçirilmesi, hatta organizasyonel değişikliklere de gidilebilmesidir. Ancak dezavantajlar ve riskler de söz konusudur. Öncelikle çoğu zaman ortada yapılandırılmış bir metodoloji yoktur, hatalı karar almaya açıktır, kişiye bağımlılık riski fazladır. Diğer önemli bir risk dirençle karşılaşma, iş sonuçlarına olumsuz yansıma ihtimalidir. Tabii tanım itibariyle sürekli iyileştirme, çalışanların bakış açılarını geliştirme zaten beklenmeyecektir. Ancak bir orta yol bulmak da mümkündür. Bu da, bir yandan yeniden yapılandırma (BPR) gibi hızlı ve radikal, yukarıdan bakabilmeyi sağlayan, diğer yandan Yalın Altı Sigma ve Workout gibi metodolojiler ile hem uyumlu hem de onların kuvvetli yönlerini doğru ve hızı düşürmeyecek şekilde kullanan, böylece BPR’ ın risklerini azaltan ve aynı anda hem yönetimin hem de çalışanların geniş katılımını sağlayan, ihtiyaca özel tasarlanmış bir metodoloji ile olabilir. Böyle bir metodoloji hem hızlı hem de düşük riskli olmanın yanı sıra, şirketin o dönemki özel ihtiyaçlarına da cevap verebilecektir. Örneğin kısa süre sonra kapsamlı bir yazılım değişikliğine gidecek bir şirket için, aynı zamanda bu projeye hazırlık yapılıyor olabilir veya bir müşteri deneyimi projesi planlanıyorsa, müşteriye dokunan faaliyetler belirlenebilir. Özetlemek gerekirse, şirketlerin hem sürekli iyileştirmeye hem de zaman zaman kapsamlı ve radikal iyileştirmelere ihtiyaçları olacaktır. Tümünde başarıyı artırmanın yolu, şirketin yapısına, kültürüne, geçmiş deneyimlerine uygun, aynı zamanda birçok ihtiyacı dikkate alabilen, hızlı ve pratik olmakla birlikte belirli akışlar, kurallar ve tekniklerle bilinen riskleri en aza indiren özel tasarlanmış çözümlerden geçmektedir. Results Kurumsal Verimlilik Çözümleri olarak; bugüne kadar yurtiçinde ve dışında, çok farklı uygulamalarımız oldu. Çalıştığımız şirketlere örnek olarak Axa Sigorta, AvivaSA Emeklilik, Yapı Kredi Sigorta, Yapı Kredi Emeklilik, Eureko Sigorta, DHL, Akbank, Ziraat Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Bank Asya, BP, Turkcell, Kale Kilit,  Metro gibi Türkiye’ nin belli başlı şirketleri sayılabilir. Buralarda yaptığımız çalışmaların hiçbiri aynı değildir. Tümünde yöntemden eğitimlere kadar her aşama ihtiyaca göre farklılaştırılmıştır.

Cem DENİZLİ Kimdir?

1969 İstanbul doğumludur. Avusturya Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden  mezun oldu. 13 yıl boyunca Arçelik A.Ş.' de, kurumsal seviyede Yalın Altı Sigma ve Proje Yönetimi Metodolojilerinin devreye alınması, büyük çaplı projelere liderlik gibi çalışmalar yaptıktan sonra, 2005 yılında Results Kurumsal Verimlilik Çözümleri şirketini kurmuştur. Ağırlıklı olarak süreç iyileştirme, stratejik yönetim, proje yönetimi alanlarında danışmanlık yapmaktadır.