Logo
E-Bülten Kayıt

Haberler

nokta

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

Mayıs 2014


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

1-Bize şu anki görevinizden bahsedebilir misiniz?

16.04.1987 İstanbul doğumluyum. Evliyim. Liseyi 2002-2006 yılları arasında  Ümraniye Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesinde okudum.  2012 yılında Kocaeli üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun oldum. 2012 yılında C sınıfıİş Güvenliği Uzmanı oldum.  2013-2014 yılında Yeniyüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programını tamamladım. Bir yıldır Yardım İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Dan. Hiz. Ltd. Şti. firmasında yönetici olarak çalışıyorum.

2-İş sağlığı ve güvenliği nedir? İlk olarak nerde nasıl çıkmıştır gelişiminden bahseder misiniz?

İş sağlığı ve güvenliği hayatımızda büyük önem taşıyan en önemli meselelerin başında yer alan ciddi bir kavramdır. Yapılmakta olan işin, çalışanların sağlığına ve hastalık halinin işin verimine olan etkilerini inceleyen; hem çalışanların sağlığını en iyi düzeyde tutmaya çalışan hem de işin verimini arttırmaya çalışan bir bilim dalıdır. İş sağlığı ve iş güvenliğinde köklü ve çağdaş nitelikteki gelişmeler Bernardino Ramazzini ile İtalya’da başlamış, bilimsel diyebileceğimiz iş hekimliği ortaya çıkmış fakat gelişmelerin devamı sanayi devrimi sonrasıİngiltere’de olmuştur.

3- Ülkemizde çalışanlarla ilgili iş sağlığı ve güvenliği alanında neler yapılmaktadır?

Ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarihine baktığımızda durumun çokta iç açıcı olmadığı ve gerçekten sicilinin kötü olduğunu görmekteyiz. İş kazalarından ölenler, tersanelerde, inşaatlarda, maden ocaklarında ve sanayinin birçok alanında aktif iş gücümüzü çok değerli insanımızı çok küçük hatalar yüzünden ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmamasından dolayı kaybetmekteyiz ve ne acıdır ki yapılan istatistiklere göre aslında kazaların sadece ve sadece % 2 sinin önlenemez olduğu, %78’inin tehlikeli davranışlardan, %20’sinin ise tehlikeli durumlardan meydana geldiğidir. Çok basit önlemlerle birçok kazanın önüne geçilebilecekken tedbirleri almadığımızdan dolayı birçok insanımızı iş kazalarından dolayı kaybetmekteyiz.

4- İşyerleri iş sağlığı ve güvenliği kapsamında kimlerden hizmet alabilir?

Kanunda işverenin yükümlülüklerini yerine getirmesi için kanunda geçen ifadeler şunlardır: İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından nitelikleri uygun bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB(Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)’lerden hizmet alarak yerine getirebilir. İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB(İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi) kurar. Kısacası işveren kendi bünyesinde yeterli niteliklere sahip personeli ile bu görevini ifa edebilir olmaması durumunda Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden bu hizmeti alabilmektedir. İşyerleri kanuna göre Az tehlikeli, Tehlikeli ve Çok tehlikeli şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya C sınıfıİş güvenliği uzmanları Az tehlikeliye, B sınıfı Uzmanlar Az tehlikeli ve Tehlikeli sınıftaki işyerlerine, A sınıfı Uzmanlar ve İş yeri Hekimleri tüm işyerlerine hizmet verebilmektedir. İşverenler hizmet alırken bu hususlara dikkat etmelidir

 

5- İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında hizmet almaz ise yaptırımlar nedir?

Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak ve belirtilen yaptırımların yapılmaması durumunda bazı idari cezalar mevcuttur. İşverenin, çalışanın bilinçlenerek bu işin kendileri için yapıldığı bilincinin yaratılması durumunda bu idari cezalara hiç gerek kalmayacaktır. Fakat toplum olarak karakteristik bir özelliğimizdir; ceza yemeden gereğini genelde yapmayız ne zaman ceza yersek anında olayla ilgili aktivasyon başlatırız. Bazen bu cezalar birçok tehlikeli davranışın tehlikeli durumun ortadan kalkmasına vesile olmuştur cezalardan bir kaçışu şekildedir; Kanuna ve yönetmeliklere göre cezalar 1000 TL’ den başlayıp 80.000 TL’ ye kadar çıkabilmektedir bunlardan birisi İşyerinizde İş güvenliği uzmanı bulundurmamak 5000 TL, İşyeri hekimi bulundurmamak 5000 TL, çalışanların bilgilendirilmesi ve mesleki eğitimleri gibi konulardaki eksiklikler her bir personel için 1000 TL, risk değerlendirmesi yapmamak/yaptırmamak 3000 TL, acil durum eylem planının oluşturulmaması 1000 TL, iş kazası ve meslek hastalığını bildirmemek 2000 TL, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamamak 50.000 TL gibi idari para cezaları mevcuttur. İşverenlerin İSG kanunu kapsamında önlemleri alması işveren açısından bu tür cezaların ödenmesini engellemesi yanı sıra bir kaza olması durumunda oluşabilecek daha büyük kayıpların önleyicisi olmaktadır.

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Hasan Bey. Son olarak ne söylemek istersiniz?

Çok önemli olan ve tüm çalışanları ilgilendiren hassas bir konuda okuyucularınızı bilgilendirmeye aracı olmanız nedeniyle sizlere çok teşekkür ediyor, sağlıklı, mutlu bilinçli ve kazasız bir çalışma hayatı diliyorum.

Cengiz HAKAN

Yardım OSGB

Yönetici