Logo
E-Bülten Kayıt

Haberler

nokta

INTERLINK’TE STRATEJİK YÖNETİM

Kasım 2011


INTERLINK’TE STRATEJİK YÖNETİM

INTERLINK Şirketler Grubu bünyesindeki tüm şirketlerin daha kurumsal ve rantabl bir yapıya ulaşması amacıyla, direkt Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak Stratejik Planlama ve Denetim Başkanlığı oluşturulmuş ve başına Sn. Koray KOYUNCU atanmıştır. Eğitimini Türkiye’ de İşletme üzerine yapan Sn. KOYUNCU eğitimine daha sonra İngiltere’de Londra Üniversitesi‘nde devam etmiş ve Amerika’da Harvard Üniversitesi’nde master’ını tamamlamıştır. Türkiye’ ye döndüğünde Bayındır Holding, Boyner Holding, Çukurova Holding gibi gruplarda Pazarlama, Satış, Stratejik Planlama konularında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.

Sn. KOYUNCU’nun konu ile ilgili görüşlerini sizlere aktaracak olursak; Şirketlerin gelecekleri bugünden alınan kararlarla, yapılan yatırımlarla şekillenir. Bu gelecek, kaynaklarını nasıl yarattığı, geliştirdiği ve kullandığıyla yakından ilgilidir. Şirketlerin geleceği, hedeflerine yönelik planların gerçekleştirilmesi sırasında her kademenin katkısının sağlanması, en alt kademelere kadar açılımının yapılması, yaygınlaştırılması, takip edilmesi, alınan sonuçların ölçülmesi, denetlenmesi, gerektiğinde değişiklik ve düzeltmelerin yapılmasına bağlıdır. Tüm bu aşamalar, Stratejik Planlama ve Denetim’in ana çatısını oluşturduğu Stratejik Yönetim modelidir. Stratejik Yönetim; Stratejik Planlama ve Denetim ile kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği nokta arasındaki yolu ifade etmektedir. Bu süreç; stratejilerin geliştirilmesi, planlaması, uygulanması, uygulanan stratejilerin gözden geçirilmesi ve denetimini kapsamaktadır. Stratejik Planlama ise; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri içeren plandır. Stratejik Planlama; pazardaki fırsat ve tehditlerin tespitini, kurumun kendini tanımasını, güçlü ve zayıf yönlerini görmesini, kurumun bir bütün olarak aynı vizyona yönlenmesini, hedef birliğini ve birbiriyle tutarlı faaliyetler yapılmasını sağlar ve pişman olunacak kararların alınma riskini en aza indirir.

Sonuç olarak; INTERLINK Şirketler Grubu bünyesinde oluşturulan Stratejik Planlama ve Denetim ile hedef odaklı, saydam ve hesap verebilir, performans denetimli, kurumsal, katılımcı ve paylaşımcı yapının varlığı güçlenecektir.