Logo
E-Bülten Kayıt

Haberler

nokta

INTERLINK SERMAYESİNİ 5 MİLYON TL’YE ÇIKARDI

Haziran 2012


INTERLINK SERMAYESİNİ 5 MİLYON TL’YE ÇIKARDI

INTERLINK ŞİRKETLER GRUBU 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’ tamamlandı. Toplantıda yönetim kurulu mevcut isimler ile ibra edilirken, grubun bütün şirketlerinin karlı geçen 2011 yılı sonrası sermayalerinin artırılarak daha güçlü bir mali yapıya sahip olmalarına karar verildi. Grubun önemli şirketlerinden INTERLINK A.Ş.’ nin mevcut sermayenin 5.000.000 TL’na çıkarıldı ve ortaklarca taahhüt edilen sermayenin tamamı nakten ödendi. Bu kararın alınmasındaki en önemli neden, Türkiye’ nin 500 büyük firmasının 413’ne hizmet veren INTERLINK’ in sektör liderliğine ve hizmet verdiği firmaların büyüklüğüne yakışır bir güçte olmasının sağlanmasıdır. Ne yazık ki firmalar hizmet aldığı kuruluşların sermaye yapılarında ki güçlerini ikinci plana itmektedirler. Bizim sektörümüzde en büyük sermaye 300.000 TL ile sınırlıyken bu firmalar milyonluk işleri yüklenmekte ve en ufak hatalarında hem kendilerine hemde müşterilerine onarılamaz sorunlar yaşatmaktadırlar. şirketlerin sermaye yapılarını etkileyen en öncelikli unsurun, serbest piyasa ekonomisi modelinin büyük ölçüde sermaye piyasası temeli üzerinde kurulu olması ve bu piyasanın gelişmesine bağlı olarak şekillendiği bilinmektedir. Yatırım araçlarına yönelik yürütülen vergi uygulamaları da ikincil unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. INTERLINK’in bu süreci ‘’başarılı bir sermaye yönetimi istisnasız güçlü değerlere sahip olanların liyakatidir’’ şeklinde tanımlanabilir.