Logo
E-Bülten Kayıt

Haberler

nokta

INTERLINK ÇESAV’I DESTEKLİYOR

Aralık 2009


INTERLINK ÇESAV’I DESTEKLİYOR

Gazetemizin Mart 2009 sayısında Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanımız Sayın Dr. İmren Aykut’un kurucusu olduğu Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ÇESAV) ile ilgili bir makalesini yayınlamıştık. Bu tarihten itibaren ÇESAV’ın projeleriyle yakından ilgilenmekteyiz. INTERLINK olarak sosyal sorumluluk projelerine vermiş olduğumuz destekleri daha önce gazetemizde sizlerle paylaşmıştık. Bu doğrultuda ÇESAV’ın hayata geçireceği, projeleri de yakından takip ederek elimizden geldiğince desteklemeye ve ÇESAV hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. ÇESAV; 1989 tarihinde Ankara’da kurulmuş kamu yararına bir vakıftır. ÇESAV’ın yürütmekte olduğu eğitim projelerinin en önemlisi “Terkedilmiş Kız Çocuklarını Koruma ve Kurtarma Projesi”dir. Bu proje ile SHÇEK yurtlarında kalmakta olup 18 yaşına geldiğinde ayrılmak zorunda olan kimsesiz kız çocukları ve okuma yeteneği olan 18 yaşını doldurmamış kız çocuklarının eğitimlerini tamamlamaları, ev ve aile ortamını tanımaları gelenek ve göreneklerimizi öğrenmeleri ve topluma yaralı bireyler olmaları için çalışılmaktadır. Proje çerçevesinde ÇESAV tarafından halen Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da kurulan vakıf evlerimizde 12 yaşını doldurmuş ve terkedilmiş kız çocukları her türlü tehlikeden korunmuş olarak psikologlar ve anneler refakatinde hayata hazırlanmaktadır. Bu çocuklar SHÇEK’de resmi kurum kural ve programları içinde gerçek hayattan kopuk şekilde yaşamakta günlük hayatın en basit gereklerini bile bilmemekte, ev yaşamının sıcaklığını hissedememektedirler. 18 yaşında SHÇEK yurtlarından ayrılmak zorunda olan, çalışabileceği bir meslek edinememiş korumasız ve çaresiz gençlerimizi de ellerinden tutulmadığı takdirde toplumun en acımasız olayları ile ve büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadırlar. İşte ÇESAV vakıf evlerinde sıcak bir aile ortamı içinde, kızlarımıza, kültürel değerlerimiz, her türlü ahlak ve toplumsal kurallarımız, nezaket kaidelerimiz öğretilmektedir. Onların geleceğin anneleri olarak yetişmeleri için ev idaresi, hijyen kuralları, yemek ve temizlik işleri konusunda eğitilmektedirler. Genç kızlarımız bir yandan da temel eğitimlerine devam etmekte, eksik bilgileri özel hocalar ve kurslarla güçlendirilmektedir. Ülke gerçeklerini kavramaları sağlanmakta niteliksiz iş gücünün hem kendileri hem ülkeleri için sadece yük oluşturduğu bilinci kendilerine verilmekte, iş piyasasında geçerli bir meslek edinmeleri sağlanarak mezuniyetten sonra çeşitli işlere yerleştirilmektedir. Bu güzel amaçlarla çalışan vakıf şimdilik sadece            4 şehirde bulunan vakıf evlerini diğer illere de yaymak, koruma altına alınan kız çocuklarımızın sayısını artırmak arzusundadır. Özellikle doğuda bulunan illerimizde buna ihtiyaç duyulmaktadır. Buradaki genç kızlarımızın içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurulduğunda, bu ihtiyacın en kısa sürede giderilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. ÇESAV’ ın faaliyetlerini kısa bir özetle sizlerle aktarmış olduk. Geçtiğimiz ay içerisinde Sayın Dr. İmren Aykut Alibeyköy Lions’ların davetlisi olarak bir konuşma gerçekleştirdi. Bu davete Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Polat Taşçıoğlu’da katıldı. Sayın Taşçıoğlu Dr. İmren Aykut’a ÇESAV faaliyetlerinden çok umutlu olduğunu ve INTERLINK olarak bu tip sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vereceklerini belirtti.

ÇESAV’ın Etkinliklerinden Bazıları: