Logo
E-Bülten Kayıt

Haberler

nokta

HAYVAN SAĞLIĞI SEKTÖRÜ’NÜN ÖNEMİ

Ekim 2009


HAYVAN SAĞLIĞI SEKTÖRÜ’NÜN ÖNEMİ

Türkiye Hayvan Sağlığı Sektörü, çiftlik hayvanları (sığır, koyun, keçi), at, kanatlı ve pet hayvanları (kedi-köpek ve kafes kuşları) için üretilen veya ithal edilen ilaç, aşı ve yem katkılarının tamamı tarafından oluşturulan bir pazardır. Hayvan sağlığı pazarının birinci önceliği) çiftlikten sofraya besin zincirinin en önemli halkalarından biri olan hayvan yetiştiriciliğinde karşılaşılan patolojilere akılcı ve bilimsel tedavi yaklaşımları ile çözüm oluşturmaktır.

Hayvan sağlığı sektörü, besin kontrolü ve halk sağlığı açısından kilit rol oynayan veteriner hekimlerin kullanımına ürünler sunar. Bu ürünlerin veteriner hekimler ve yetiştiriciler tarafından doğru, yerinde ve dikkatli bir şekilde kullanımı için gerekli bilgilendirme, uyarı ve yönlendirmeleri yapar. Örneğin bir ineğin tedavi edilmesi için veteriner hekim tarafından önerilen ve uygulanan bir antibiyotiğin süt veya ette kalıntılarından arınması için ne kadar zaman beklenmesi gerektiğini de araştırır ve bilgilendirir.  Aşağıdaki tabloda da yer aldığı üzere ülkemizde kişi başı kırmızı et tüketimi 9.4 kg olup bunu AB üyesi ülkelerle karşılaştırdığımızda çok büyük bir açık olduğu görülmektedir. Yine beyaz et tüketimi ise 9.8 kg’dır. Gelişmiş ülkelerdeki tüketim ülkemize oranla 2.5 kat daha fazladır. Süt tüketimine baktığımızda ise Türkiye dünya tüketim oranının üzerinde ancak AB ülkelerindeki tüketimin çok altındadır. Bu tüketim oranlarını Avrupa ve ABD ile karşılaştırdığımızda arada çok büyük farkların olduğunu görüyoruz. Bu şu anlama gelmektedir: Ülkemizde kişi başına düşen hayvansal protein oranı son derece düşük olup gelişmekte olan çocuklarımızda ve hatta yetişkinlerde hayvansal protein açığı vardır. Yani işin özü yeterince ve tam beslenemiyoruz.

 

‹şte hayvan sağlığı sektörü son tüketiciye daha güvenli ve kaliteli hayvansal protein kaynağı sağlanması için ekonomik değeri olan hayvanlarımızın daha sağlıklı ve iyi gelişmelerine katkıda bulunur. Bunun için işinin uzmanı veteriner hekimlere etkili, kaliteli ve güveli ilaçlar üretir. Sonunda herşey nihai tüketici olan bizlerin, çocuklarımızın daha sağlıklı beslenmesi içindir. Bu bir nevi halk sağlığı misyonudur. Bunun yanında hayvan sağlığı sektörü, sevimli dostlarımız olan petlerimiz ve yine önemli bir sektör olan yarış atcılığında yaşam kalitesi ve süresini uzatmaya ve performansı artırmaya yönelik çözümler de üretir. Geniş bir perspektife sahip hayvan sağlığı sektörü gelecek kuşaklara daha sağlıklı beslenme ve gelişim için katkı ve çözümler üretmeye devam edecektir.

Orkun Bürün Kimdir?

 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirdi. Kısa bir süre kendi özel kliniğini işlettikten sonra hayvan sağlığı sektörüne girdi. Alke İlaç’ta 2 yıl süresince Ruhsatlandırma ve Proje Asistanı olarak çalıştı. 1998 yılında girdiği CEVA DİF İlaç’ta sırasıyla Ürün Müdürlüğü, Ruminant Pazarlama Grup Müdürlüğü, Satış Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi. Halen aynı firmada Ruminant Pazarlama Müdürü olarak çalışmaktadır.