Logo
E-Bülten Kayıt

Haberler

nokta

GRAFİK TASARIMIN KURUMSALLAŞMA İÇİN ÖNEMİ

Kasım 2015


GRAFİK TASARIMIN  KURUMSALLAŞMA  İÇİN ÖNEMİ

Grafik tasarım aslında tüm insanlık tarihi boyunca var olmuştur.  Bu sanatsal üretimin ilk örnekleri, ilkel mağara resimleri olarak kabul edilebilir. Ancak etkin olarak ortaya çıkışı sanayileşme ve modern yaşama geçişle başlamıştır. Fotoğrafta ortaya çıkan izlenimcilik ve post-izlenimcilik akımlarının etkisi ile gelişen grafik sanatı yazılı basının da etkisiyle yeniçağın önemli mesleklerinden biri haline gelmiştir. Video alanında da önemli bir kullanım alanının oluşmasıyla görsel medyada da vazgeçilmez hale gelen grafik tasarımlar günümüz dünyasında birçok alanda kullanılan vazgeçilmez bir sanat dalına dönüşmüştür. Ne kadar bir sanat aktivitesi de olsa tanıtımda asıl olan etkili mesaj veren çalışmalar olduğu için bu alanda kullanımı yoğunlaşmıştır. Günümüzde yaşamın olağanüstü hızlı olmasının yanı sıra tüketime endeksli yoğun bir üretimin de bulunması, insanları bu ürünlerden haberdar etme sorununu öne çıkarmıştır. Bu da tam olarak grafik tasarımın kabiliyetine uygun bir durum ortaya çıkarmaktadır. Çünkü müşteriye ulaşmak ve diğer üreticilerle mücadele etmenin en önemli yolu ürünü etkili şekilde pazarlamaktan geçmektedir. Ürün için oluşturulacak psikolojik güveni sağlamanın en etkin yolu ise doğru grafik tasarım eserleriyle yapılan tanıtım faaliyetleridir. Bir kurumun topluma vermek istediği mesajlar logosuyla başlamakta, satış alanlarındaki dekorasyondan, ürünlerin ambalajlarından reklam ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. İşte tüm bu çalışmanın merkezinde etkili anlatımın en önemli figüranı grafik tasarım bulunmaktadır. Üretim çeşitliliğinin fazlalığı ve alternatifin oldukça fazla olması şirketler arasındaki rekabeti adeta kurtlar sofrasına dönüştürmüştür. Diğer şirketlerle aynı kalitede ürünlere sahip olunsa bile toplumu bunlardan haberdar edememek firmanın çöküşüne kadar giden olumsuzlukları doğurmaktadır. İşte tam burada hayat kurtarıcı rolünde reklam ve tanıtım çalışmaları öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın hazırlık safhasında güven ve kaliteyi öne çıkarma adına fikirler önemlidir ancak uygulamaya geldiğinde bu fikri insanlara anlatacak medya ürünlerini oluşturmak gerekecektir. İnsan algısının sonuna kadar zorlayacak bu ürünlerin oluşmasında başrolde ise grafik tasarım yer alacaktır. Kurumsal kimlik dediğimiz firmanın imajının çatısını oluşturacak logodan başlayıp birçok yan ürüne kadar yayılan imaj çalışması bu nedenle hayati bir önem taşır hale gelmiştir. Firma kimliği ne kadar dahice hazırlanırsa sonraki tanıtım materyalleri de bir o kadar etkin kullanılacaktır. Çok köklü firmaların bu çağdaş dönüşümü yapamayarak müşteriden uzaklaşıp yok olduğu ya da yeni kurulmuş birçok firmanın kurumsal kimliğinde kullandığı grafik tasarım ürünleriyle pazarda kendilerine çabucak yer açtığına çok fazla tanık olunmaktadır. Türkiye’nin en büyük sorunu alışkanlıklarına delice bir tutkuyla sarılması ve değişime karşı çok açık olmaması. Ticari açıdan sağladığı avantajları kanıtlanmış grafik tasarım ürünlerine bakış açısı da hala yeterince yaygın değil. Özellikle küçük işletmeler büyümenin yolunun üretimi artırmak ve bayi edinmekte olduğunu görmekte marka olmanın koşullarından en önemlisi olan tanıtım ve imaj çalışmalarını hor görmektedir. Çok zaman kaybetmiş olduğunu ve yarışta başkalarına geçildiklerini anlayan firma sahipleri ancak o zaman bu çalışmaları yapma gereği duymaktalar. Bu defa da yöntemi tam anlamadan ve yetkin kişileri pahalı buldukları için derme çatma grafik çalışmalara yönelmekte, ancak bu da çok profesyonel olmadığı için verim alınamamaktadır. Sorun grafik tasarımın oluşturduğu imajın üretim kadar önemli bir temel gereksinim olduğunu görmemekten kaynaklanmaktadır. Bu alanda kariyer yapacak gençlerin anlaması gereken en önemli nokta grafik tasarımın sadece bir iş değil bir sanat dalı olduğudur. Bu sanat dalını etkili kullanmak öncelikle kabiliyet ve temel resim bilgisine sahip olmaktan geçer. Etkili ürünler ortaya çıkarmak için de geniş bir genel kültüre, tarih bilgisine ve sosyolojik olayları takip etmeye de ihtiyaç vardır. Bunlara sahip olmayan kişi sadece grafik uygulayıcı olabilir daha ötesinde bir tasarımcı olmak ve özgün eserler çıkarmak için yetersiz kalır.

 Haber için  İpek Çevik'e teşekküler

İpek ÇEVİK Kimdir?

Üniversiteyi bitirdikten kariyerine ilk adımı NTV’de Spor Prodüktörü olarak atmıştır. Bir çok ünlü ve büyük markanın reklam filmi, logo tasarımı ve kurumsal kimlik tasarımlarını yaparak kendini daha da geliştirme fırsatı bulan İpek Çevik, HaberTürk’de Kreatif Direktör olarak çalışmaya başlamış ve daha sonra edindiği tüm tasarım ve iş tecrübelerini gelecek nesillere aktarmaya karar vererek İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde akademisyen olarak yoluna devam etme kararı almıştır.