Logo
E-Bülten Kayıt

Haberler

nokta

BESİCİLİKTE YERLİ GÜCÜ

Mart 2011


BESİCİLİKTE YERLİ GÜCÜ

1-Bize şu anki görevinizden bahsedebilir misiniz?

Erişler Yem Sanayi ve Tic. A.Ş. firmasında 2004 yılından itibaren Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Görev tanımlarımı özetleyecek olursak; satış stratejilerini belirlemek ve gelişimine katkıda bulunmak, ticari pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu ve konu ile ilgili ekibin yönetimini sağlamak şeklinde nitelendirebiliriz.

2-Kişisel olarak kendi iş hayatınızla ilgili bugüne kadar ki kariyerinizi ve bundan sonraki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Eğitim hayatımından başlamak gerekirse Ayvalık Lisesi’ni bitirdikten sonra İzmir Buca Eğitim Fakültesi’nde lisans eğitimimi tamamladım. 1975 yılında Yapı ve Kredi Bankası Kordon Şubesi’nde iş hayatımın ilk adımını attım. Daha sonra süreçte bankanın Silivri Şube Müdürlüğü’nü yürüttüm ve 2004 yılında görevimden emekli oldum. Fakat aktif çalışma hayatımaa nokta koymayı düşünmediğim için, emekliliğimin hemen ardından Erişler Yem Sanayi ve Tic. A.Ş. firmasında 2004 yılında göreve başladım, bu tarihten itibaren de Erişler Yem’de Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütmekteyim.

3-ERİş YEM sektörde nerede? Nasıl bir gelecek öngörüyor ve bu gelecekte nerede yer alacak ?

Ülkemizde yem sektöründe fazla arz nedeniyle yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Eriş Yem olarak Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik yatırımlarımızla Türkiye’de istenilen seviyelere gelebileceğimize inandığımız için sektörden kazandığımızı yine sektöre yeni yatırımlar yaparak aktarıyoruz. 2010 yılı içerisinde Rusya ve Ukrayna’daki kurak yaz, en önemli hammadde ürün ihracatçılarının ihracatı kesmelerine neden olmuştur. Ayrıca GDO ithalatı ile ilgili yeni çıkan yönetmelik ve yasalardaki belirsizliklerde bu duruma eklendiğinde, bu yıl hammadde fiyatlarında %40 civarında artış olmuştur. Yem fabrikalarının bu artışı ürün fiyatlarına yansıtmaları yoğun rekabet nedeniyle mümkün olmamış ve %20-25 kısmını sübvanse etmek ve sermayelerini de bu artış kadar arttırmak durumunda kalmışlardır. Sektörümüzde hammadde fiyatları dünya fiyatları ile karşılaştırıldığında çok yüksek kalıyor. Bunun nedeni ise ülkemizdeki verimsiz tarım uygulamalarıdır. Harman dönemi iklimlere bağlı olarak rekolte iyi olursa yem girdisi olan tahıl fiyatları düşük oluyor. Kurak yıllarda ise ürün az olduğundan fiyat yükseliyor. Dünyadaki tahıl üretiminde önde gelen ülkelerde dönüm başı elde edilen ürün, ülkemizde elde edilenin 2 katı kadardır. Bu nedenle çok kurak bir iklim olmadığı takdirde ürün fiyatları da bizim fiyatlarımızın yarısı kadar olmaktadır ve bu da hedeflerin yakalanabilmesine doğrudan etki etmektedir.

4-ERİŞ YEM olarak değişen hizmet yapınız ile genişleyen kurumsal ve bireysel hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz ?

Eriş Yem, Expander (pişmiş yem) teknolojisi ile hayvancılıkta verimliliği arttırıyor. Beslenme kaynaklı hastalıkların da önüne geçmiş oluyor. Bu teknoloji yem üretiminde gelinen son nokta olup, yemin 140 derece gibi çok yüksek bir ısıdan geçirilirken aynı zamanda 50 bar gibi yüksek basınç altında sıkıştırılması işlemidir. Bu ısıl işlem ile yemin sindirilebilirliği arttırıldığı için süt ve et üretimi de artmaktadır. Ayrıca yem yüksek ısıdan geçirildiği için tam hijyene kavuşmuş olup hayvan sağlığına da doğrudan olumlu etki etmektedir. Fabrikamızda ürettiğimiz yemlerimizi öncelikle kendi Ar-Ge çiftliğimizde deniyoruz. Burada yemin performansını ve verimliliğini ölçtükten sonra müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Ar-Ge çiftliğimiz bireysel ve kurumsal müşterilerimizin ziyaretine açık olup, buna ek olarak önerdiğimiz hayvan besleme yöntemlerini bu çiftliğimizde müşterilerimize uygulamalı olarak gösteriyoruz. Sahada ise hayvan sağlığı ve besleme konusundaki uzman veteriner hekim ve zooteknistlerimiz yemimizin arkasında durarak, besleme kaynaklı hastalıkların önlenmesine ve doğru besleme yapılmasına yönelik çalışmalarını her geçen gün çeşitlendirerek ve çoğaltarak sürdürmektedirler. Üreticilerimize hayvanlarını, süt fiyatlarının ve et fiyatlarının nispeten iyi olduğu bu dönemde kaliteli ve sağlıklı ürünler ile besleyerek daha çok süt ve et üretimi ile daha çok kazanmalarını öneriyoruz.

 

5-Aktif promosyon, kampanya ve aktiviteleriniz nelerdir?

Sektörümüzde kampanya yapılanmalarının önemi, sağlanılan pozitif geri dönüşlerle kanıksanmıştır. Eriş Yem olarak bu bağlamda yıl içerisinde bayilerimizi ve yetiştiricilerinizi kapsamına alan kampanyalar düzenlemekteyiz ve bu kampanyaları hediye katalogları ile lanse ederek bizi tercih edenlere çoktan seçme özgürlüğü yaşatıyoruz. Birçok ürün grubunun yer aldığı bu kataloglar ve genel anlamda kampanya süreçleriyle, kaliteli ve güvenli olan ticari sürecimizi aynı zamanda müşteri memnuniyeti kavramını da devreye sokarak besliyor ve geliştiriyoruz. Böylelikle de satış analizlerini kontrol ettiğimizde aldığımız randıman açıkça ortaya çıkıyor.

6-Ülkemizin ve bulunduğunuz sektörün bugünü ve geleceği hakkındaki fikirlerinizi öğrenebilir miyiz?

Kuşkusuz sektörümüzdeki pazarı ve yoğunlu arttıracak çözüm daha verimli tarım ve hayvancılık uygulamalarından geçmektedir. Ülkemizde bunu sağlayacak yetişmiş insan gücü vardır. Gelecek yıllarda tarımda verimliliğin arttırılması ve GAP’a yapılan yatırımların geri dönüşlerinin başlaması ile ülkemizde de birim maliyetler düşecek ve buda yem fiyatlarına olumlu yansıyacak olup, bu sayede ülkemiz insanının daha ucuz süt ve et ürünlerine kavuşacağına inanıyoruz. Eriş Yem olarak toplam kalitenin bir süreç olduğunun bilinci ile her zaman daha iyiyi aramayı, hizmet ve ürün çeşitliliğimizi arttırmayı hedefledik. Bu bizim rakamsal hedeflerimize ulaşmamızda da süreklilik sağladı. Her yıl %20 civarında bir büyüme sağlayan firma olarak, müşterilerimizde sağladığımız memnuniyet, kalitemizdeki süreklilik ve yeni bölgelerdeki yem satışlarımız büyümemize son dönemlerde önemli bir ivme kazanmıştır. Eriş Yem olarak 2011 yılında da sektördeki lider duruşumuzu devam ettirerek, kaliteli hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz ve yeni başarılara imza atacağız.

7-Şirket çalışanlarınız ve müşterileriniz için aktiviteleriniz mevcut mu?

Dönemsel olarak çalışanlarımız ve aileleri ile bir araya gelip çeşitli faaliyetler düzenlemekteyiz. Bizi buluşturan bu organizasyonlara zaman zaman müşterilerimizde dahil olmaktadır. Böylece Eriş Yem’in ticari başarısının yanında, aynı zamanda sosyal ve güçlü bir aile vizyonuna da sahip olduğunu ortaya koymaktayız.

Zafer YEŞİLAY

ERİŞ YEM

Satış ve Paz. Müdürü